EU kontroll (PKK)

Hva sjekkes?

PKK kan deles i to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel.

  • I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser.
  • I miljødelen måles støy og avgasser.

En EU kontroll kan bestå av 150 punkt som skal sjekkes.


Hva sjekkes på etterkontroll EU?
etterkontrollen vil det kontrolleres for at manglene avdekket ved EU-kontrollen er utbedret og at bilen din dermed oppfyller de strenge sikkerhets- og miljøkrav som gjelder for personbiler.

Resultatet av en kontroll

Etter fullført kontroll vil bilen bli bedømt med mangelmerknader etter et satt karaktersystem.

1: Mindre feil/mangler som må rettes, men som ikke har betydning for om kjøretøyet kan godkjennes.

2: Større feil/mangler som vil føre til at regionvegkontoret ikke kan godkjenne kjøretøyet.

3: Farlig feil/mangel som innebærer en umiddelbar fare for trafikksikkerhet eller miljø, og vil føre til at regionvegkontoret ikke kan godkjenne kjøretøyet. Det innebærer at det vedtas bruksforbud umiddelbart.

4: På kontrolltidspunktet ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold

Nedreveien 150 – 6710 Raudeberg

Bilverksted  –   Biloppretting  –  Lakkering   –  Moped og motorsykkel verksted

Bilverksted på raudeberg siden -1993

Garanti på arbeid og deler

Kontakt

+4741143933

eller